Rødt kjøtt

 

Når vi snakker om rødt kjøtt, så snakker vi om dyr som sau og geit, svin og storfe. Det er en del motstridende fronter i forhold til hvorvidt rødt kjøtt er kreftfremkallende eller ikke. En del hentyder til at det er dette, mens en annen del, blant annet en ny norsk forskningsstudie, hevder at det ikke er noen sammenheng. Uavhengig av om det er kreftfremkallende eller ikke, så er det bred enighet om at vi bør spise mindre mengder av rødt kjøtt enn det vi gjør. Vi forbruker så mye rødt kjøtt at det skaper store globale miljøproblemer.

Rødt kjøtt gjelder også andre dyrearter som hjort, reinsdyr og elg, men når det kommer til negative helseeffekter så er en usikker på om dette gjelder for denne typen rødt kjøtt.

 

Anbefalte mengder av rødt kjøtt

Helsemyndighetene anbefaler oss et maksimalt inntak på 500 gram i uken når det kommer til rødt kjøtt eller bearbeidede kjøttprodukter. 500 gram vil si to til tre middager per uke, samt noe kjøttpålegg.

 

De negative helseeffektene av rødt og bearbeidet kjøtt

Helsedirektoratet hevder at det er en sammenheng mellom rødt og / eller bearbeidet kjøtt og en økt risiko for utvikling av kreft i tarmene. I tillegg er bearbeidet kjøtt behandlet med store mengder salt, noe som gir oss et for høyt inntak av salt.

Rødt kjøtt inneholder fritt hem (jern), og det er kreftfremkallende på grunn av påvirkningen det har på tarmenes slimhinner. Dessuten leder det til økt cellevekst og celleskader i tarmen. Frie radikaler skaper betennelsesreaksjoner og noe som vi kaller for et oksidativt stress, og fritt jern fremmer dannelsen av disse radikalene. Det er så mye som tre ganger så mye fritt jern i storfekjøtt som det finnes i hvitt kjøtt. I tillegg dannes det nitrosoforbindelser i magen og tarmene, en forbindelse som sees i sammenheng med skader på DNA.

Det er dessuten to faktorer til, som handler om tilberedelse av kjøttet. Å steke kjøttet, både det røde og det hvite, på veldig sterk varme skaper skadelige stoffer i kjøttet som kan skade vårt arvemateriale.

Griller du kjøtt, vil det dryppe fett ned på kullet, som deretter setter seg som os på kjøttet. Denne osen inneholder skadelige stoffer for oss, og du får den samme effekten når du steker deg en biff på meget sterk varme.

Undersøkelser viser til at det er en økning på 18 % i risikoen for å utvikle tarmkreft ved et daglig inntak av bearbeidet kjøtt på over 50 gram. Norske menn spiser mer enn dobbelt så mye som det anbefalte ukentlige inntaket, mens kvinner ligger 120 gram over anbefalingen.

 

På den positive siden

Vi trenger tilførsel av jern, og spesielt kvinner har behov for dette, noe som kjøttet vil dekke. Kjøtt er også en viktig kilde til andre mineraler enn jern, som sink og selen, og til vitamin A og B samt proteiner. Men alle disse tingene får du også i hvitt kjøtt, så velg med fordel det hvite foran det røde.

Privacy Policy